School of Sociology Academic Committee


Chairman:Maai


Committee member:

Zhao Bingxiang    You Zhenglin    Wang Guofang

Yangbo         Zhangli       Liu Zhaomin

Meng Qingyan     Xiong Guibin


Secretary:Cai Hongmei


中国政法大学京公网安备:110402430029
学校邮箱:cupl@cupl.edu.cn查号电话:010-58909114
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号昌平校区:北京市昌平区府学路27

中国政法大学社会学院
办公电话:暂无
办公地址:暂无